Borgermøde om budget

Som kommunen forestiller sig at borgermødet vil forløbe

Byrådet skal vedtage budgettet for 2019 inden så længe. Derfor inviterer borgmester og kommunaldirektør til borgermøde 23. august kl. 19 – 21.30 på Odder Parkhotel for at diskutere temaerne vækst & udvikling, det gode liv og økonomisk bæredygtighed.
Det er brede overskrifter, og vigtigt at oplandet tænkes ind, når de skal have et konkret indhold. For i oplandet bor der lige så mange mennesker som i Odder by. De har også brug for cykelstier. De har brug for offentlig transport, for at komme til den letbane, der nu er reklameret med i to år. De har brug for, at landsbyerne bliver tænkt ind, når der skal hentes nye beboere til “Odder er ret OK”. Og hvad med støtten til de mange frivillige, der sikrer liv i landsbyerne – den hørte vi meget om op til kommunalvalget. Bare for at nævne nogle af de emner, der kan være med til at konkretisere de brede overskrifter. Så mød op.