Slut med ældreboliger

Den ene af de to ældreboliger på Havrevænget er lejet ud – men ikke til ældre medborgere.  Den anden står tom, og der er ingen på venteliste til at flytte ind.
Derfor indstiller Sundheds-, social- og forebyggelsesudvalget i Odder kommune, at de – som det hedder – “overgår til andet formål”. De skal stadig lejes ud. Men ikke kun til ældre.
Ældreboligerne blev bygget, da der var plejehjem i Ørting. Beboerne kunne – hvis de ønskede det – gå over vejen og spise. Og de kunne tilkalde hjælp, hvis de havde brug for det.