De gratis glæder(2): Sov i telt – lav mad på bål

Godt 10 km fra Ørting kan I sidde på både Folketinget og Snapstinget, og bagefter kan I slå jeres telt op og lave mad over bål. Og det koster ikke en krone. Blot skal I selv tage lidt brænde med.
Folketinget og Snapstinget finder I ved Sondrup Strand – og det er på toppen af skrænten lidt til venstre, I finder natur-lejrpladsen. Borde og bænke er på plads. Det samme er en smuk udsigt over fjorden til Alrø.
Fra stranden fører en trappe med 36 trin op på pladsen. En lang badebro fører ud i fjorden, hvis I skulle få lyst til at gå i vandet.

TA’ CYKLEN
Fra Ørting kan I komme til stedet ad to veje: I bil ved at følge Horsensvej – og lidt udenfor Hundslund dreje til venstre ad Svinballevej, følge den til Sondrupvej og blive på den, til I kommer ned til stranden. I kan parkere bilen.
På cykel kan I tage en smukkere vej: Følg Alrøvej helt ned i bunden til Brandbygegaard, drej til højre og følg Ålstrupvej, drej til venstre og følg Vads Møllevej til sondrupvej. Bliv der – og når I kommer til Sondrup drej til venstre, og I kommer ned til stranden. Sid lidt på bænkene Folketinget og Snapstinget og nyd det gamle fiskerleje, hvorfra en robåd tidligere udgjorde færgefarten til Alrø. Cyklerne kan tages med til trappen op til lejrpladsen.

KULTURMINDER
Fiskerlejet Sondrup Strand er at finde i rapporten “40 kulturminder i Odder kommune”. Her har været fisket siden 1860’erne, da fire familier fra Samsø slog sig ned på stedet. Dengang var det mest ål. Men fra 1930’erne ændrede kystfiskeriet sig fra at være et erhverv til at være en hobby. Sild blev hentet ind med bundgarn. Fangsten blev solgt i Horsens eller i Snaptun. Men der var også direkte salg fra fiskerlejet.