Søen dækker teglværkets lergrav

Når du kører fra Ørting på vej mod Odder, finder du – lige før den lille sø – til højre en ”offentlig sti”, som der står på skiltet. Gå godt en kilometer – og nyd mosen samtidig – så kommer du til endnu en lille sø. Det var tidligere den lergrav, hvor Ørting Teglværk hentede ler til arbejdet. Teglværket lå ved siden af. Det blev lukket i 1910, men der er stadig spor af det. Ikke kun fordi vi har søen – men også når gamle huse i området er blevet revet ned eller renoveret. F.eks da Jakob Houkjær og hans familie for nogle år siden væltede deres gamle hus på Bilsbækvej for at bygge et nyt, fandt de teglsten stemplet med Ørting Teglværk.

Ørting Teglværk omkring år 1900 – billedet er hentet fra arkiv.dk

TYSKE SÆSONARBEJDERE
Engang blev der bygget med bindingsværk og lerklinede vægge. Men med de teglværker, der skød op i stort set hvert sogn, fik man en mere stabil byggemetode. At der var et teglværk i stort set hvert sogn, er ikke løgn. I 1830 var der f.eks. 984 teglværker over hele landet. Nu er der 14.
I vores område var to. Nemlig på Aakær og i Ørting. I Odder Sogn ikke mindre end 10.
Ifølge bogen ”Danmarks Teglværker – Odder og Samsø kommuner” har der været et teglværk i Ørting fra 1854 til omkring 1910.

Teglværkets placering

Stadig ifølge bogen beskæftigede værket i 1872 to faste (gifte) folk og ni sæsonarbejdere. Sæsonarbejderne var alle tyskere. Om vinteren eller når der var perioder med masser af regn, lukkede arbejdet ned. Det var for bøvlet med leret.

ARBEJDSDAG PÅ 16 TIMER
Det har ikke været det bare sjov at være ansat på stedet. Arbejdsdagen var på 16 timer – men dog med i alt tre timers pause. Det meste arbejde skulle klares med håndkraft. Leret i formene, stenene til tørring og senere flyttes til brænding. Ved ovnen, hvor stenene blev taget ud, svedte arbejderne tran. Og der skulle løftes mange sten hver time for at få en dagløn hjem. I 1896 var arbejdstiden sat ned til 12 timer/dag – og der blev også arbejdet om lørdagen.
I 1910 var arbejdstiden på 10,5 timer om dagen.

En af de gamle sten muret ind i et renoveret hus

Det var samme år teglværket lukkede ned. Udviklingen havde overhalet – på Christianslund i Odder kunne de fremstille stenene hurtigere, bedre og billigere. Det var ikke kun her i området, at den type små teglværker måtte lukke ned. Det var en landsdækkende tendens.
Men vi har stadig gårde og huse, der er bygget af sten fra værket. Og ved renovering af bygninger vil de komme frem med stemplet ”Ørting Teglværk”.
Og vi har den lille sø, som kan minde os om fortiden.

Odder Museum sælger bogen ”Danmarks Teglværker – Odder og Samsø kommuner”. Den koster 200 kr.