Del af Persievej – bilfrit område

Hvis udvalget for Miljø- og Teknik følger forvaltningens indstilling, vil en lille del af Persievej blive lukket for biler. Det drejer sig om den lille skråvej, som forbinder Gyllingvej og Gosmervej. 

Vejen er i meget dårlig stand, og det har tidligere været drøftet i udvalget, om den enten kunne nedlægges helt eller ændres til en privat vej.
Men at nedlægge den helt, vil koste minimum 185.000 kr plus udgifter til landinspektør. At ændre den til privat vej er ikke acceptabelt, da der er tale om gennemgående trafik – ikke trafik til vejens tre naboer.

Sådan en bom skal blokere, så det er slut med at skyde genvej til Gosmervej

Derfor anbefaler forvaltningen en tredje løsning: At vejen ændrer status fra at være offentlig vej til at være offentlig sti.
Det vil koste ca 65.000 kr. Pengene skal bruges til et slidlag på vejen, til opstribning af dobbeltrettet cykelsti og til opsætning af cykelbomme i begge ender af vejen. Den offentlige sti kan så indgå i det videre arbejde med at etablere en cykelsti mellem Ørting og Gylling, skriver forvaltningen i bemærkningerne til udvalget.
Omlægningen skal drøftes på næste møde i Miljø- og Teknikudvalget. Det er 07. november.