Du er medlem af Lokalrådet

Også selv om du hverken har udfyldt en blanket eller betalt kontingent

Hvad er det nu lige, Lokalrådet er for en størrelse – og hvad laver det?
Det spørgsmål blev stillet på de møder, som samme Lokalråd havde indkaldt til for at få ideer til en udviklingsplan for vores område.
Det er altså ikke alle, der ved, at de er medlemmer af Lokalrådet. Også selv om de ikke har udfyldt en blanket og betalt kontingent, som er det almindelige, når man bliver medlem af en forening.
Alle over 16 år, som er fastboende i Ørting-Falling området, er medlemmer. Det samme er områdets virksomheder og foreninger.

KONTAKTEN TIL BYRÅD OG FORVALTNING
Lokalrådets opgaver fremgår af vedtægterne, som du finder her
Rådet skal ”vedligeholde og udvikle lokalområdet i et åbent samarbejde med de borgere som er tilknyttet Ørting-Falling Sogne”.
Desuden skal det ” samarbejde med kommunen omkring kommuneplan, lokalplaner, fritidstilbud, trafik og infrastruktur, erhvervs- og turismefremme og drøftelser af idéer og projekter af bred interesse for lokalområdet”.
Og endelig skal det ” Skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde borgerne imellem og borgerne og kommune indenfor lokalområdet” og ”formidle, organisere, planlægge og igangsætte møder og aktiviteter mellem borgere og kommune”.
Det er altså ikke så lidt, Lokalrådet skal tage sig af. Men skal det trækkes lidt sammen, kan man sige, at Lokalrådet er områdets kontakt til kommunen – altså byrådspolitikere og forvaltning.

DU KAN VÆRE MED TIL AT VÆLGE BESTYRELSEN
I dagligdagen varetages arbejdet af en bestyrelse, som bliver valgt på en generalforsamling, hvor du altså har stemmeret, hvis du bor i området og er fyldt 16 år. Ud

12 lokalråd får til sammen 250.000 kr/år

over generalforsamlingen  skal Lokalrådets bestyrelse én gang om året indkalder til et dialogmøde med alle områdets foreninger, institutioner og forsyningsvirksomheder.
I Odder kommune repræsenterer 12 lokalråd oplandet. De fik til sammen i år 250.000 kr til lokale projekter og til at dække udgifterne i forbindelse med rådenes arbejde. Det samme beløb får de 12 lokalråd næste år – til “fremme af udviklingen i oplandsbyerne”, som det hedder i budgetaftalen for 2018 – 2021. 
Men der står også: “ved budgetlægningen for 2019 – 2022 drøftes yderligere midler til lokalrådene til større udviklingsprojekter”.
Mød op til vælgermødet onsdag for at få løfte om, at det ikke stopper ved, at politikerne “drøfter”.
Du kan følge lokalrådet på Facebook her