Trafikbetjening af opland

750.000 kr/år. Det beløb har partierne bag budgetaftalen 2018 – 2021 afsat til analyse og udvidelse af den offentlige trafikbetjening mellem by og opland, samt i Odder med fokus på adgang til letbanen.

Alle muligheder skal undersøges – også brug af bycykler

I analysen skal erfaringerne fra andre kommuner inddrages, og alle muligheder skal undersøges. Som det hedder – ”buskørsel, flexordninger, delebilsordninger, bycykler, elcykler m.v.”
Men der står også: “En eventuel udvidelse af den lokale trafikbetjening på baggrund af analysen skal hænge sammen med etablering af ny tog- og busterminal ved Rude Havvej”. Dog lover byrådspolitikerne, at ”der iværksættes en samlet debat om den offentlige trafikbetjening i Odder kommune i tæt dialog med bl.a. lokalrådene”. Det er så i givet fald de 12 lokale råd, der repræsenterer omkring 30 procent af kommunens borgere, der skal få ordet “eventuel” visket ud.