Kom til vælgermøde

Trafiksikkerhed, bosætning i vores område og nærdemokrati.
Det er de tre emner, som alle kandidater er blevet bedt om at forholde sig til, når Lokalrådet holder vælgermøde på onsdag kl. 19.30 i den lille sal i Ørting Hallen.
Alle partier, der stiller op til byrådet, vil være repræsenteret. Hver kandidat får max tre minutter til indledende bemærkninger. Bagefter – og resten af aftenen – er det jeres tur.