LOKALPOSTEN – slet og ret

Som nogle af jer måske har bemærket, så er navnet på det lille hyperlokale medie ændret. Nu hedder det slet og ret Lokalposten, for sådan bliver det alligevel kaldt.
Nedenunder står ”historier fra Ørting og omegn”. Det betyder ikke, at de øvrige landsbyer i de to kirkesogne er droppet. Slet ikke. Der vil fortsat være historier fra Falling, Amstrup og Ålstrup. Men ved at skrive ”omegn”, har jeg større frihed til at skrive en god historie – også selv om den har afsæt i f.eks. Alrø. 
Historier fra Gylling lader jeg dog ligge – også selv om de er hammer-gode. For i den landsby har de gyllingogomegn.dk, som jeg gerne vil gøre lidt reklame for. Jo flere hyperlokale medier, jo bedre…
Og nu vi er ved ændringer…
MERE AF…
Der vil komme flere portrætter af mennesker fra vores område. Målet er at have et hver uge. Det vil kræve jeres hjælp. Giv mig et navn og en kort begrundelse – så klarer jeg resten. I de to år Lokalposten har eksisteret, er det mere end bevist, at folk behøver overhovedet ikke at være højt på magtens strå, være politikere, skuespillere eller venner med kronprinsen for at være ”en god historie”. Tværtimod.

Aktiviteter omkring kirkerne – foredrag, koncerter m.v. – vil fremover få lidt mere omtale end de sædvanlige tre – fire linjer i en kalender. Præcis som andre aktiviteter i lokalsamfundene, der samler mennesker, får omtale. De kirkelige handlinger vil dog fortsat være henvist til Kirkebladet.
Der kommer lidt flere ændringer, men dem fortæller jeg om langs ad vejen. De lokalhistoriske artikler vil fortsætte i samme omfang som nu. For det er vigtigt at kende områdets rødder og vide noget om de mennesker, der var her før os, og deres levevilkår. Artiklernes læser-tal viser, at det er jeg ikke den eneste, der synes.