Fra vores område

Forældre arbejder – børn leger
Nyt sand og nye borde og bænke udenfor. Det var bidraget fra Støtteforeningen for Margrethelyst til skolen og børnehaven.
Indendøre arbejdede forældre med at male og med at lave de nødvendige reparationer, mens alle ungerne legede.
I sidste weekend var der arbejdsdag på Friskolen, og nu fremstår bygningerne igen særdeles præsentable.


ØFUG behøver hjælp

Du kan stadig nå at melde dig som hjælper, når det store loppemarked i Hallen skal arrangeres og afvikles 07. Og 08. April. 7. April er der skrotindsamling – og 8. April afvikles loppemarkedet. Læs mere her

Cykelstien:
Formanden for Gylling Lokalråd,Rasmus Toftegaard Pedersen, fortæller på Facebook, at Odder kommunes folk er begyndt at planlægge arbejdet med en cykelsti mellem Ørting og Odder. Der er forskellige udfordringer, der skal klares. Bl.a de store højdeforskelle mellem vej og mark specielt på de første 400 meter af vejen mod Gylling. En anden udfordring er, at der i svinget ved Persievej kun er ringe afstand mellem vej og hus.

Det sidste Sogneblad:

Det nummer af Sognebladet, som FDF’erne har lagt i din postkasse, er det sidste selvstændige blad for Ørting og Falling. De tre pastorater – Ørting-Falling, Torrild-Hundslund og Gylling-Alrø – bliver et storpastorat og skal have et fælles kirkeblad. Det skal skrives af de tre præster. Menighedsrådene vil få lokale sider stillet til rådighed. Men der bliver ikke plads til informationer fra lokale foreninger og institutioner.
Kun til kirkernes egne arrangementer.

 

 

Konfirmationer:
15. april kl. 10 er der konfirmation i Ørting Kirke. Konfirmanderne er
Cecilie Grith Saarup, Lærke Bent Henriksen, Marie Skovgaard Terp, Mia Sveinsson Nielsen, Asger Meyer Jacobsen, Charlie Vincent Nygaard-Rosendaal og Jonas Ejnar Mildahl Nielsen.
Og kl. 11.30 bliver Mikkel Kannegaard Hviid Johansen konfirmeret i Falling Kirke.