Gæster skal rydde op efter sig

”Vi har ikke noget imod, at unge spiller bold eller hygger sig på vores udearealer. Når bare de rydder op efter sig. Men specielt efter en weekend finder vi tomme øldåser, tomme energidrikke og affald. Det er ikke rart at skulle rydde op efter andre. Og desuden har vi nu oplevet, at ruder er blevet knust”.

Ditte-Marie Thejsen – De unge må gerne komme – men de skal fjerne affald

Siger Ditte-Marie Thejsen, souschef på Fonden Ørting. Fonden har købt den tidligere Margrethelyst Friskole og har lige nu et problem med unge weekendgæster, som glemmer at fjerne affald.
Også Friskolen havde problemer med weekendgæster. Tidligere skoleleder, Mai-Britt Appel siger:
”Vi henvendte os til SSP – (samarbejdet mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi). Deres folk kom omkring på de tidspunkter, hvor vi vidste, vi havde gæster. Vi skrev også sedler til de unge: ”I må gerne være her, hvis I rydder op efter jer” – og vi fortalte, at hærværk ville blive meldt til politiet”.

HOLD ØJE MED STEDET
Ditte-Marie Thejsen siger, at de knuste ruder også nu er meldt til politiet. ”Vi kan sagtens forstå, at de unge har brug for steder, hvor de kan være”, siger Ditte-Marie. ”Men de skal behandle de steder ordentligt”.
Hun beder om, at folk, der kommer i området, holder øje med skolen – og beder

Giv de unge affaldsposer

forældre om at snakke med de unge om oprydning og give dem en pose med.

SSP vil gerne gå ind i et samarbejde for at løse problemerne, siger Odder kommunes SSP-koordinator, Kristian Kilt. ”Jeg synes, det er

Kristian Kilt – SSP går gerne ind i et samarbejde

fint, at Fonden Ørting gerne giver de unge et frirum, og jeg kan sagtens sætte mig ind i de unges situation i denne tid, hvor alt er lukket. Men det er ikke det samme som ikke at behandle stedet ordentligt og rydde op efter sig”.

IKKE UDE MED BÅL OG BRAND
Også Kristian Kilt appellerer til, at mange holder øje med skolen og dens omgivelser. Jo mere trafik – jo mindre rum for træls adfærd. ”Lokalområdets beboere er effektive medspillere. Hundeluftere, løbere, cyklister, aftenvandrere og de unges forældre kan lægge ruten forbi i en periode. Det vil være en god hjælp”, siger han.
Området ved Persievej bliver brugt af mange til motion, fordi vejen og cykelstierne er trafiksikre, og når Hallen åbner igen, vil endnu flere komme.
”Vi er ikke ude med bål og brand”, siger Ditte-Marie Thejsen. ”De unge må gerne hygge sig på vores udearealer – når bare de også medbringer poser til affald, tager poserne med sig og lader være med at ødelægge noget”.