Ideer til at undgå forsømt fallitbo efterlyses

Hvordan undgår vi ”Hundslund kro”? Hvordan undgår vi at skole-bygningerne forfalder og kommer til at ligne det fallitbo, der har ligget ved Landevejen i vores nabolandsby i lang tid og skæmmet indtrykket af Hundslund?
Det er et af de emner, der skal diskuteres 12. marts, når Lokalrådet holder det årlige dialogmøde med områdets foreninger og forsyningsselskaber. Så har du gode ideer, så send dem til den forening, du er medlem af.
Formålet med dialogmødet d. 12. marts er – som der står i indkaldelsen – ”at I får tid til at fortælle hvad der sker i jeres regi, erfaringsudveksling, dialog omkring lokale udfordringer samt fortælle lokalrådets bestyrelse, hvad I mener, vi skal arbejde med i det kommende år”.

TVUNGET MEDLEMSSKAB
Alle over 16 år, som er fastboende i Ørting-Falling området, er medlemmer af Lokalrådet. Det samme er områdets virksomheder og foreninger – altså så at sige tvunget medlemskab.
Lokalrådets opgaver fremgår af vedtægterne.

Rådet skal ”vedligeholde og udvikle lokalområdet i et åbent samarbejde med de borgere som er tilknyttet Ørting-Falling Sogne”.
Desuden skal det ” samarbejde med kommunen omkring kommuneplan, lokalplaner, fritidstilbud, trafik og infrastruktur, erhvervs- og turismefremme og drøftelser af idéer og projekter af bred interesse for lokalområdet”.
Og endelig skal det ” Skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde borgerne imellem og borgerne og kommune indenfor lokalområdet” og ”formidle, organisere, planlægge og igangsætte møder og aktiviteter mellem borgere og kommune”.
Det er altså ikke så lidt, Lokalrådet skal tage sig af. Men skal det trækkes lidt sammen, kan man sige, at Lokalrådet er områdets kontakt til kommunen – altså byrådspolitikere og forvaltning.
Lokalrådets bestyrelse bliver valgt på den årlige generalforsamling. Den er indkaldt til 27. marts. Her kan du også komme af med ideer til at undgå “Hundslund kro”. Kroen er nu – efter at have stået tom i mange år – købt af kommunen, der har givet den videre til landsbyens beboere.