“Jeg kommer ikke med en færdig plan”

44-årige Kåre Schelde Busk er født og opvokset i Smidstrup – en landsby med 785 indbyggere, der ligger mellem Vejle og Fredericia. Nu er han så efter cirka et halvt liv i Århus og København vendt tilbage til landsbylivet, for 1. august tiltrådte han som præst i Fjordpastoratet, der dækker seks landkirkesogne. Lige nu er han midt i flytterod i Torrild Præstegård, hvor han skal bo sammen med sin kone og deres 2-årig søn.

KIRKEGANG VAR NATURLIGT
I hjemmet i Smidstrup var kirkegang naturligt. Men det er ikke fordi Kåre kommer fra en præstefamilie, han gik den vej.

Efter et halvt liv i Århus og København er Kåre Schelde busk vendt tilbage til landsbylivet

Hans far er vognmand – og stadig i en alder af 77 år erhvervsaktiv.  Hans søster er også præst – i Hasle Kirke – eller ”Kirken på Bjerget”, som den kaldes. 
”Jeg tror, min interesse for teologi blev vakt for alvor, da jeg kom med i organisationen Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse”, siger han. ”Her var der debat og diskussioner, og man blev hele tiden blev udfordret på holdninger, og der var højt til loftet”.

11 ÅR SIDEN HAN VAR PRÆST
Interessen førte til, at han begyndte at læse teologi i Århus. Han har tidligere fungeret som præst. Nemlig da han fra december 2006 til marts 2008 havde sit virke som sogne- og arrestpræst i Abildgård Kirke i Frederikshavn. Men det er nu 11 år siden.
”Da jeg stoppede for at gå videre til organisationsarbejde, vidste jeg helt sikkert, at en dag ville jeg tilbage og være præst igen. Og den dag er så kommet nu”.

ORGANISATIONER
I tiden mellem Abildgård Kirke og nu Fjordpastoratet, har han arbejdet som leder af ”Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom” i Århus – og de seneste godt 10 år som generalsekretær i organisationen ”Folkekirke og Religionsmøde”. Den arbejder med ”de særlige udfordringer, der er forbundet med at være kirke i et samfund, der i stigende grad præges af forskellige religioner og livstydninger”, som der står på hjemmesiden.
Det er arbejdet i denne organisation, Kåre bringer med til arbejdet i de seks landsogne, hvor han nu – sammen med Marianne Lyst – skal være præst.

SØGENDE MENNESKER
Set ned over hjemmesiden har organisationen samlet megen viden, mange oplæg og mange rapporter om specielt Islam og muslimer, og dem er der ikke mange af i Fjordpastoratet.
”Det handler ikke kun om muslimer”, understreger han. ”Vores samfund er præget af en religiøs mangfoldighed, og mange mennesker har f.eks. taget Østens religioner til sig. Så for mig handler det om samtalen og forståelsen – og om at diskutere, hvordan kirken kan kommer alle søgende mennesker i møde”.

SAMTALEN – DIALOGEN

Kåre Schelde Busk vil blive indsat i Ørting kirke 18. august kl. 14

Lidt mindre end 80 procent af befolkningen er medlemmer af folkekirken,  men bruger ikke kirken – bortset fra når de kommer til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Og så måske juleaften.
”Jeg synes, det er vigtigt også at tale med dem”, siger Kåre. ”Hvad rører der sig i deres liv? Hvordan kan vi gøre kirken meningsfuld – også for dem? Den debat er vigtig, synes jeg”.
Han siger selv, at det er slut med – som det var i mange år – at kirken på samme måde som f.eks. kongehuset, havde en given autoritet, og den blev der ikke blev sat spørgsmålstegn ved. Alt bliver diskuteret nu, og det skal ikke begrædes.
”Det gør bare samtalen – dialogen – endnu mere nødvendig og endnu mere spændende”, mener han.

MENIGHEDSFULD KIRKE HER
Den nye sognepræst kommer ikke med færdige planer. ”Jeg skal først og fremmest nu bruge tid på at stikke fingeren i jorden og se, hvor jeg er, og opsøge og hilse på de mennesker, der bor i sognenes landsbyer. Og jeg skal høre om alle de mange aktiviteter, der er i området.
Jeg vil gerne i dialog med grupper og foreninger i lokalsamfundet og spørge dem: Kan vi lave noget sammen? For mig handler det om at finde ud af, hvad der er meningsfuld kirke her”.

DET PERFEKTE TIDSPUNKT
Kåre kommer til Fjordpastoratet midt i en brydningstid. To præster skal dække seks kirkesogne, og der er lagt op til mere

Den første mærkbare forandring er fælles Kirkeblad for de seks sogne

samarbejde mellem sognene. Bl.a. om aktiviteter og tilbud. Den første mærkbare forandring er fælles Kirkeblad. Desuden skal der opbygges et fælles menighedsråd.
Han bliver altså på søndag indsat i et pastorat, hvor meget er under forandring og hvor planerne om forandringer tidligere har fået bølgerne til at gå højt.
”Jeg synes, det er et perfekt tidspunkt”, siger han. ”Om cirka halvandet år skal de tre nuværende menighedsråd lægges sammen til ét. Det giver mig mulighed for at få en fornemmelse af, hvordan traditionerne og kulturen er de forskellige steder. Det er vigtigt at have denne fornemmelse med, inden vi tager hul på at udvikle alt det nye, som jeg glæder mig til.”

FRITIDEN
Han glæder sig også til at få pakket stereo-anlægget ud, så han igen kan høre musik. Mest jazz og klassisk musik.
Med en søn på to år, går en stor del af fritiden med at være sammen med ham. Og familien har et godt netværk af familie og venner ikke langt herfra. Dem skal der også være tid til.
Løbeskoene skal findes frem. I København gik eller cyklede han til alt, og havde ikke bil. Men i det nye job og med den nye bopæl, er en bil nødvendig, så de seneste uger er der kommet for lidt motion naturligt ind i hverdagen. Som han siger: ”Jeg går fra huset til bilen og samme vej tilbage. Det skal der gøres noget ved”.
Og så glæder han sig til, at familien skal til koncerter og besøge museer og udstillinger i hele det østjyske område.

Kåre Schelde Busk har endnu ikke fået et kontor. Men dog en telefon og en e-mail. Hans mail er: ksb@km.dk og telefonnummeret er 28601618

Han bliver indsat som præst søndag d. 18. aug. Kl. 9 i Gylling Kirke, kl. 11 i Hundslund Kirke og kl.14 i Ørting Kirke. Efter indsættelsen i Ørting er der reception i Sognehuset for alle i Fjordpastoratet.