Kommentar: Det er ikke borgerinddragelse

”Byrådet har ønsket, at øge mulighederne for borgerinddragelse og dialog. Byrådet har blandt andet ønsket, at afsøge muligheden for at afholde byrådsmøder andre steder end i byrådssalen på Odder Rådhus”.
Sådan står der i Doknr.: 727-2018-150546 – Borgerinddragelse – Byrådsmøde i oplandet. Og byrådets ønske er blevet fulgt: 4. april rykker det samlede byråd til Boulstrup Forsamlingshus for at holde møde der.

4. april kan borgerne i Boulstrup blive tilskuere til et byrådsmøde i forsamlingshuset. Det er ikke borgerindragelse

For år tilbage havde Østjysk Musikforening en sang med omkvædet ”Hold op å det fis”. Den kunne passende bliver støvet af og spillet i denne sammenhæng.
At rykke byrådsmødet ud i et forsamlingshus, har intet at gøre med borgerinddragelse. I forvejen er byrådsmøderne åbne – og de kan ses på OdderNetTV, hvor der også er mulighed for at se dem, hvornår man vil. Byrådsmøderne kører efter en dagsorden – politikerne taler. Borgerne hører – og til tider lytter de, når et punkt på dagsordenen har særlig interesse. Borgerne i Boulstrup bliver ikke inddraget. De kan få lov til at være tilskuere. Borgerne i vores område ville heller ikke blive inddraget i noget som helst, hvis byrådet rykkede ud for at holde møde på skolen eller i Hallen.
Byrådspolitikerne kan holde møde med Lokalrådet i Boulstrup, lyder det fra Rådhuset. Jamen det er da så fint. Men endnu bedre ville det være, hvis tingene blev holdt adskilt – og hvis der blev givet tid nok til at høre på ønsker og forslag fra lokalområderne.

Hold borgermøder med beboerne i oplandet – før forvaltningen kommer med et oplæg til politikerne. Hør hvad borgerne har at sige – og tag det med ind i beslutningsgrundlaget. Så kan vi begynde at snakke om borgerinddragelse.
Nu kan borgerne stille spørgsmål til politikere – et kvarter før hvert byrådsmøde. Til dato har det ikke været opløftende at overvære. Politikerne har læst deres svar op fra et papir – og der har ikke været mulighed for dialog. Sigende er da også, at seancerne de fleste gange ikke har kunnet udfylde de afsatte 15 minutter.
Så hold byrådsmøder på rådhuset – og ryk ud i oplandet til borgermøder med mulighed for dialog og en ordentlig diskussion – og gør det før beslutningerne bliver truffet.