Kommentar: Lær lidt af oplandet

Der går et spøgelse rundt på landets rådhuse. Det bruger ord som facilitere, processer, innovation, italesætte, samskabelse, værdiskabelse, borgerinvolvering, projektmagere, borgerdeltagelse….
En industri af konsulenter følger lige i hælene på spøgelset og gentager alle dets mange ord, sætter dem ind på slides og viser dem i hastig rækkefølge. Og på rådhusene bliver der nikket som i Kejserens nye klæder – for ingen vil indrømme, at de ikke kan se de fine stoffer, som de får fortalt, at klæderne er lavet af

I HAMBORG PUDSER DE STADIG KIKKERTEN
Som regel repræsenterer spøgelset og dets følgere ideer, der er top-down bestemt: Beslutningstagere og deres embedsmænd bestemmer, at nu skal borgerne gøre dette eller hint – og så hentes konsulenterne ind for at hjælpe borgerne, så de får ideer, der passer ind i rammerne. Vi har VitaParks Rumrejse som det helt friske eksempel.

Odder skal være et fyrtårn, der kan ses helt til Hamborg

På Rådhuset blev det besluttet, at VitaPark skal være et samlingspunkt for alle – og den ansatte leder kvitterede med floskler som f.eks, at Odder skal være et kulturfyrtårn, der kan ses helt i Hamborg. De pudser stadig kikkerter og briller i Hamborg i håb om at se et lysglimt.
Lederen ville på Rumrejse – måske for at hjælpe folk i Hamborg – og inviterede 100 borgere til at tage med:
Hun skrev: “Vi skal skabe rum, hvor generationer kan mødes på tværs. Rum, hvor der kan opstå engagerende mødesteder og ligeværdige fællesskaber. Rum, der har kultur og bevægelse som det drivende og bærende omdrejningspunkt. Rum, som kan understøtte sundhed og dannelse. Med andre ord rum hvor det gode liv kan udfoldelse og hvor fællesskabet kan blomstre.” 

Det handlede såmænd bare om, hvad den gamle operationsgang på sygehuset skulle bruges til. Og der blev brugt 450.000 kr til markedsføring for at få de 100 borgere med i raketten.

PAS IND I RAMMERNE
90 borgere mødte op. De 45 faldt fra igen. Flere af dem var lidt trætte af at høre på de fastlagte visioner og rammer, og syntes heller ikke, de kunne genkende, at de deltog i en proces, der “hedder en ligeværdig samskabelseproces” hvor – som lederen skrev i oplæg – “alle deltagere ligestillet. Kommunen har ikke en større stemme end andre deltagere, men deltager på lige fod. I Rumrejsen har alle kunnet byde ind med sine kompetencer, drømme og ideer. Om man var direktør i kommunen, gymnasieelev, virksomhedsejer eller pensionist”.

Men de frafaldne kom for at medvirke til at skaffe aktiviteter. De kunne så efterfølgende læse, at nu har rumrejsen bragt os et “hospitarium” i Odder.

VitaPark har et brugerråd – omdøbt til “medskaberråd”. Men det var ikke inviteret til at byde ind og fortælle, om medlemmerne syntes, det var en god idé at fyre raketten af. Og da formanden for samme medskaberråd så, hvad rejsen havde kostet, tog han sit gode tøj og gik – med bemærkninger om, at der var for megen snak – men kun få resultater.

 

FRIE TID BETALES MED NOTESBØGER

Næsten 600.000 kr har rejsen kostet. Der har været mange skriverier om, at der på budgettet er en post, der hedder materialer og den nette sum, de har kostet. Nemlig 73.943,06 kroner. Kuglepenne, notesbøger, post-its, store post-it… se selv i regnskabet. Det mener lederen af VitaPark er helt rimeligt. Hun siger til Horsens Folkeblad 5. april: “De har givet deres frie tid til os, så de skulle også have noget igen”.
Også regnskabet er fyldt med de ord, som konsulent-spøgelset bruger konstant, og som er brugt så mange gange, at de har mistet deres betydning.
Odder Little Culture Club, der arrangerer koncerter bl.a. i samarbejde med Brandbygegaard i Amstrup – er flyttet ud af Kulturkøkkenet i VitaPark. Koncerterne i Odder skal fremover holdes i Pakhuset, hvor arrangørerne ikke skal besvare alenlange e-mail om de mindste detaljer forud for hver koncert – og hvor de kan opbevare det udstyr, der ikke kunne findes plads til i de tomme lokaler i VitaPark.

MARKEDSFØRING TIL 450.000 KR
582.566,30 kr er mange penge. 450.000 kr er gået alene til markedsføring af rumrejsen. Det beløb kan sammenlignes med, at markedsføringen af Odder byfest koster omkring 75.000 kr – men de penge betaler sponsorer.
Beløbene til markedsføring og notesbøger m.v. kan også sammenlignes med, at de 12 lokalråd for Odders opland til sammen får 250.000 kr til at gøre godt med i landsbyerne. Det kan holdes op mod, at f.eks. Gylling Pensionistforening ikke har kunnet få en krone i lokalestøtte. Eksempel efter eksempel kan trækkes frem.

MASSER AF KULTUR
I oplandet er der masser af kultur og aktiviteter, der skaber fællesskab. Men det hele er skabt af ildsjæle, der har ønsket at gøre noget for deres lokalsamfund. De bruger deres frie tid – og skal ikke have hverken notesbøger eller kuglepenne som kompensation. Ikke for at spille by og land ud mod hinanden. Men for at sige, at hvor konsulent-kulturen og deres følgere ikke har fat, sker tingene. De sker på grund af engagerede borgere, der om nødvendigt selv skaffer pengene.

5. april sagde lederen til Horsens Folkeblad:
”Det har været og er faktisk også en øvelsesbane og et udviklingsprojekt for, hvordan Odder Kommune og dens institutioner kan inddrage borgerne i at skabe, udvikle og have fælles ansvar for udviklingen af kommunen”.
Helt ærligt – fri os for flere øvelsesbaner og udviklingsprojekter. Og skab rimelighed i forbruget af penge. Lær lidt af oplandet.