Lokalråd skal mere på banen

Kommunens lokalråd skal inddrages tidligere og bedre end i dag, hvor de klager over at blive hørt for sent i beslutningsprocessen.
Det var alle partiernes kandidater enige om, da Lokalrådet for Ørting Falling havde arrangeret vælgermøde. Og borgmesterens årlige dialogmøde med kaffe og kage er ikke nok. SF’s Marianne Hundebøll foreslog et møde i god tid forud for budget-diskussionerne i byrådet.
Det var det mest konkrete løfte, der kan nævnes fra vælgermødet.
Trafiksikkerheden i området blev bragt op af flere spørgere. Men blev mest af alt besvaret med henvisning til de forbedringer, der allerede er vedtaget med budgettet fra næste år. Dvs cykelstien mellem Ørting og Gylling – samt de forslag, konsulentfirmaet COWI har anbefalet i en rapport. Nemlig en ny og bedre port ved bygrænsen, når trafikken kommer fra Odder, en udvidelse af den smalle venstresvingsbane ved Gyllingvej, en “Din fart tavle” ved den sydlige byport og endelig et blåt cyklistfelt ved Ørting Station.
Alt i alt vil det koste godt 500.000 kr, og skal de kommende år højne trafiksikkerheden

Cykelstien til Gylling blev nævnt så mange gange, at en tilhører i pausen sammenlignede den med “et hold kæft bolsje”

gennem Ørting. Falling er ikke en del af rapporten. Det er en cykelsti gennem byen heller ikke. At det er et stort ønske fra områdets beboere, blev på vælgermødet mødt med svaret ”politik er et spørgsmål om prioritering”. Og er der fartbøller i området, er det ”en sag for politiet”.
Men den kommende cykelsti mellem Ørting og Gylling blev nævnt så mange gange af byrådskandidaterne som tegn på den gode vilje, at en af tilhørerne i pausen kaldte det “et hold kæft bolsje til områdets beboere”.

Af COWI-rapporten fremgår, at bilisterne holder fartbegrænsningen gennem byen. Men der er tale om gennemsnitsmålinger. Ikke kun farten om morgenen og sent på eftermiddagen.

DIALOG MED GODS- OG GÅRDEJERE
Falling-beboere klagede på mødet over de store landbrugsmaskiner, der kører gennem byen. Det gør beboerne i Amstrup også. Vejsiderne bliver pløjet op, og i forvejen er der hverken fortov eller cykelstier i landsbyerne.
Den konservative repræsentant mente, at problemet burde kunne klares med dialog med gods- og gårdejere. Eventuelt gennem landbrugsorganisationen. Det samme mente den radikale kandidat. Ingen af dem var dog opsat på selv at tage til f.eks. Åkær og starte dialogen. Udbedring af vejene er en kommunal opgave – skal derfor også betales af kommunekassen.