Lokalsamfundet skal bruge skolen

”Jeg vil gerne, at skolen lukker lokalsamfundet ind. Helt ind i klasserne. Tænk hvis vi kunne få sløjdlokalet til at fungere, fordi en eller flere, der kan arbejde med træ, vil tilbringe tid sammen med børnene. Tænk hvis lokale kunstnere ville dukke op når vi har en projekt-uge, hvor alle elever deltager – eller for at være sammen med de mange børn, der gerne vil arbejde kreativt. Bare som eksempler”.
Mai-Britt Abild, ny leder for Margrethelyst Børnehave, Friskole og SFO, har som mål sammen med skolens bestyrelse, ansatte og forældre at åbne skolen op – lade folk komme ind, lade foreninger og andre bruge lokaler til møder, foredrag, koncerter.

Samtidig har hun allerede sammen med bestyrelsen og de ansatte inviteret børn og forældrene til at deltage i diskussionen om, hvor børnehave og skole skal bevæge sig hen.
Skolen er syv år gammel. Og da den blev oprettet som friskole, havde mange af eleverne gået her, da det var en kommunal skole. Nu er det nye forældre og børn. Hvordan mener de, det skal udnyttes, at det netop er en friskole. Allerede på tirsdag holdes det første møde fra kl. 17 til kl. 20 for at diskutere,  hvordan børnehave og skole skal udvikles. 
”Det er en proces, der er nødvendig, når vi så at sige skal sælge stedet”, siger Mai-Britt. ”Det er præcis som i en privat virksomhed. Hvis ikke den er kendt, og hvis man ikke ved, hvad den tilbyder, er der ingen grund til at vælge den. Børnehavebørn og skoleelever kommer heller ikke af sig selv. Og da slet ikke hvis forældrene ikke har 100 procent styr på, hvad det er, vi tilbyder deres børn. Vi håber, at få hjælp fra forældre og bedsteforældre, der kender stedet – at de vil være vores ambassadører”.

HØJ FAGLIGHED 
Tilbagemeldingerne – når skolen afleverer børn til andre skoler efter 6. Klasse – er, at de har en meget høj faglighed. De er sociale – gode til at tage hensyn til andre, og de er aldrig bange for at gå forrest, når noget nyt skal introduceres.
“Margrethelyst er et lille sted, hvor alle kender alle, og hvor trygheden derfor er stor. Vi har en god bemanding, og derfor kan vi tilbyde differentieret undervisning – altså tage afsæt i, at børn lærer på forskellig måde, og så tage afsæt i det enkelte barns læringsstil, hvis vi nu skal bruge fagsprog”, siger Mai-Britt.
Og så vil hun iøvrigt gerne have forslag til, hvordan lokalsamfundet kan bruge skolen, så den langs ad vejen kan udvikle sig til en slags kulturhus.