Provsten tager sig god tid

Godt tre uger før kun to præster skal dække seks landsogne og seks kirker, har menighedsrådene endnu ikke fået besked om, hvor mange timer præsterne har til rådighed.

Biskop Henrik Wigh Poulsen – det er jo ikke slået fast med syvtommersøm..

Funktionen som hjemmeplejepræst skal nemlig stadig – ifølge biskoppens plan – bestrides af Hundslund-Torrild-sognepræsten, Sonja Nicolaisen.  Han – og provsten – har tidligere lovet, at antallet af timer kan ændres. Men menighedsrådene har endnu ikke fået besked om, hvor mange timer det vil tage fra de seks landsogne. I dag er det 30 procent af arbejdstiden, der skal bruges i hjemmeplejen. I Kirkebladet, der netop er omdelt, skriver biskoppen: “det (er) jo ikke slået fast med syvtommersøm, at kvoten for hjemmeplejen fortsat skal være på 30 procent. Mig bekendt er det ikke afgjort med provsten endnu”. 

PROVSTEN EVALUEREDE SELV
Ordningen med en hjemmeplejepræst blev etableret i 2012 som et samarbejde mellem kommunen og provstiet som et ”tilbud om åndelig og eksistentiel omsorg til alvorligt syge og døende borgere, deres pårørende og medarbejderne”.
Efter to år skulle ordningen evalueres, og menighedsrådene skulle have været inddraget, men det skete ikke. Provsten skrev selv to A-4 sider, og så konfirmerede biskoppen ordningen og gav tilladelse til, at den kunne gøres permanent.
Siden er ordningen ikke evalueret.

TILKALDT 50 GANGE PÅ TO ÅR

Sonja Nicolaisen har i dag 30 procent af arbejdstiden afsat til hjemmeplejen

Af provst Dorthe R. Sørensen’s rapport fremgår, at i de to forsøgsår, blev hjemmeplejepræsten tilkaldt 50 gange til syge eller døende borgere. Og ”oftest afsluttes samtalen efter det første besøg” – ”det har vist sig, at sognepræsterne kontaktes lige så meget nu som før”.
Provsten bad også hjemmepleje-personalets ledere om at være med til at evaluere ordningen og samarbejdet – og i rapporten fremhæver hun præstens ”gode relationer til medarbejderne”, og skriver videre ”der er en enighed om, at de ikke bare har ”en præst”, de har Sonja. Sonja er hjemmeplejens præst”.

Menighedsrådene for de seks sogne, der nu skal klare sig med to præster, fordi Ørting Fallings sognepræst flyttes til Odder, har alle i henvendelser til biskoppen peget på, at det var nødvendigt med to præster på fuld tid, og de har forsøgt at forklare, at der er markant forskel på at være præst på landet og i byen. Men biskoppen har fastholdt, at den ene af de to præster også skal være hjemmeplejepræst. Menighedsrådene har bare endnu ikke fået at vide, hvor mange timer Hundslund-Torrild præsten skal bruge på den funktion.