Og de sidste tak for’et-priser gik til…

De sidste ”tak for’et”- priser er delt ud – og vi har fået sagt ordentligt farvel til Susanne. Seks mennesker fra vores lokalområde har fået en figur købt i Galleriet på Den Gamle Station som et symbolsk tak for’et for deres frivillige arbejde. Mange flere skulle have haft – men det rakte pengene ikke til i denne omgang. Men prisen bliver delt ud også til næste år. Uden de mange frivillige, kunne lokalområdet ikke hænge sammen.

HUN BLIVER SVÆR AT ERSTATTE

Susanne har peget på, at ensomheden er et problem – også her i lokalområdet

Susanne Kjærsgaard Sørensen har været kirketjener i Ørting og Falling gennem de sidste seks år, men har nu valgt at stoppe. Og det er – sådan sagt på jysk – træls. 
Hun har ydet langt mere, end hun er blevet betalt for. Ingen er gået forgæves til hende. Hun har altid haft øje for mennesker, der i en svær situation har haft brug for en lille snak, og Susanne har om nogen gjort opmærksom på, at også i vores lokalsamfund, hvor vi bilder os ind, at alle kender alle, er ensomheden et problem.
Bl.a. derfor fik hun startet morgensang i kirken med efterfølgende kaffe og samvær i Sognehuset.
For dét og meget mere er der grund til at sige hende tak for’et. Og det gjorde vi så med et smykke.
Læs Lokalpostens portræt af Susanne her

 

 

DER ER ALTID PLADS TIL FORBEDRINGER

Thomas Tikjøb er her og der og alle vegne

Han arbejder så mange timer med at tjene penge til ØFUG, at han for længst er holdt op med at tælle dem. Han er med i forberedelserne af det store loppemarked, han er med, når det skal afvikles – og når der skal ryddes op.
Han er forrest, når Byfesten skal planlægges og afvikles – og han går gerne på scenen i teltet Sydens Perle.
Thomas Tikjøb er her og der og alle vegne.
Uden pengene fra loppemarkedet og byfesten havde det næppe været muligt at lave et tip-top fitness-rum i Hallen.

Og han insisterer på evaluering af det hele – for selv når alt går godt, er der altid plads til forbedringer – næste år. Han er også formand for Ørting Hallens bestyrelse, og arbejder hele tiden på forbedringer, så området har en Hal, der hører til de bedste.
Der er god grund til at sige ham tak for’et.
Læs Lokalpostens portræt af Thomas her

 

SAMVÆR FOR SENIORER OG ET RYDDELIGT SOGNEHUS

Portræt af mig..ja, ja. Nu kan vi se…

Kirsten Jørgensen gør ikke meget væsen af sig selv. Enhver snak om muligheden for at lave et portræt af hende i Lokalposten, bliver pænt afvist med ”ja, nu kan vi se”.
Hun er involveret i senior-arbejdet i vores område. Hun er formand for Torsdagsklubben og Danske Seniorer Ørting Falling, og er med til at arrangere hyggeeftermiddage med banko, kortspil, foredrag og hun er med til at arrangere udflugter. Kirsten har en finger med i det hele til glæde for mange. Og ingen går forgæves til hende.
Hun er også en af de frivillige i kirkens arrangementer i Sognehuset. Og hun kunne ikke drømme om at gå hjem, før der er vasket op, og før alt er ordentligt og ryddeligt til næste gang lokalet skal bruges.
For alt dét er der grund til at sige hende tak for’et

 

HAN NÆRLÆSER DE POLITISKE DAGSORDENER

Poul Henning Jensen – man har pligt til at gå til generalforsamlinger

Poul-Henning Jensen har været med i Hallens bestyrelse og formand for forsamlingshuset i Falling, før Gitte Dinesen overtog stedet.
Nu er han med i Lokalrådet, og er en af dem, der nærlæser de politiske dagsordener på kommunens hjemmeside, og som presser på for at få trafik-forbedringer og han tager billeder af f.eks. gyngestativer på kommunens legeplads, og tager dem med til udvalgsformanden med krav om at få stolperne skiftet ud. Han er med i Danske Seniorer, og er også en af de få, der møder op til samtlige generalforsamlinger i området. For det har man pligt til, synes han.
Senest har han været med til at få ”Spisevenner” i gang her i efteråret – og det fortsætter i foråret med fem fællesspisninger.
For alt det er der grund til at sige tak for’et.
Læs Lokalpostens portræt af Poul Henning her