Slut op om det lokale

Poul Henning har været involveret i stort set alt i vores område

Hans navn er Poul Henning Jensen. Han er manden, der altid kommer til møder med styr på dagsordener og referater ordnet i en mappe. Han læser systematisk oplysningerne på kommunens hjemmeside, og det er også ham, der printer alle Lokalpostens artikler og sætter dem ind i skabene på Handelspladsens plankeværk.
Han har været involveret i stort set alt i vores lokalområde. Men er nu kun i Lokalrådets bestyrelse og næstformand i Danske Seniorers afdeling i Ørting-Falling.

KLUBBERNE TOG OVER
Egentlig er han uddannet til at reparere landbrugsmaskiner, men det har aldrig rigtigt været hans erhverv. Det har derimod arbejdet som klubpædagog.
Interessen for klub-arbejdet begyndte, da han som 14-årig – som så mange andre unge – kom i Syd Hads Herreds ungdomsskole. Her blev undervist i forskellige fag på Centralskolen – og så var der klubaftener hver tirsdag og torsdag fra kl. 19 – 22. Poul Henning var aktiv i klubråd og elevråd. Og var derfor med til at arrangere sodavandsfester med levende musik fire gange i skolens sæson – og også den månedlige fællesaften med klubben i Gylling.
Han blev senere ansat som ungmedarbejder i klubben i Ørting og også i den i Randlev.
Efter soldatertiden i Holstebro arbejdede han i faren’s smedeforretning i Amstrup på halv tid. Den resterende del fyldte han ud som medarbejder i klubberne i Ørting og Randlev, og med at tage sig af et par adfærdsvanskelige børn, som man kaldte dem dengang, fra Parkvejens skole.
”Jeg tog dem med på ture, gav dem nogle oplevelser, og holdt dem væk fra ballade”, siger han.

EN MENINGSFYLDT FRITID
Og så blev han ansat i Ungdomshuset i Gellerup-planen, for at starte en junior – og ungdomsklub i det dengang helt nye byggeri.
”Det var før området blev kaldt en ghetto”, siger han. ”Der var da enkelte med en mørkere hud, men det var ikke et problem”.
Her var han i fem og et halvt år, og så gik turen til Juelsminde på den anden side af Horsens, for at arbejde i junior- og ungdomsklubben dér – og der kom også en klub for ældre med ind i arbejdet.
”I det arbejde er det godt at have en faglig uddannelse”, siger han. ”Mange drenge var interesserede i motorer, og her kunne jeg hjælpe dem”.
For Poul Henning har arbejdet i klubberne og i ungdomsskolen altid handlet om at give børn og unge en meningsfyldt fritid sammen med voksne, der har villet støtte dem. Man kan også kalde det forebyggende arbejde.

HAL OG FORSAMLINGSHUS
Han kan godt være lidt ked af, at der ikke mere er klubtilbud til børn og unge i Ørting Falling. At de skal til Odder. Men han er glad for alle aktiviteterne i Hallen. Her har halinspektør Kim Schlosser i øvrigt oprettet en lille klub, hvor både medlemmer af ØFUG og ikke-medlemmer kan komme én aften hver uge.

Han har været med til at indsamle penge til Hallen, da den skulle bygges for 41 år siden

Hallen har Poul Henning selv været med til at samle ind til, da den blev bygget for 41 år siden. Han har også været i dens bestyrelse i seks år, og har sammen med andre været med til at skrive et festskrift, da den havde 40 års jubilæum.
Han har været formand for Falling Forsamlingshus i 30 år – frem til det lukkede i 2011 og blev solgt til Gitte Dinesen, der i dag har fået en god forretning ud af det.
”Vi havde en støtteforening for Forsamlingshuset, der fra september til april i 24 år arrangerede bankospil”, siger han. ”Der var også børnediskotek, som var en stor succes. Hver gang kom mellem 80 og 100 børn. Der var fester for alle beboere, og lokalerne blev lejet ud til private fester. Men efterhånden var interessen for at gå til banko for ringe, og desuden var udlejningen af huset for nedadgående. Og så var det slut. Efter salget til Gitte Dinesen, var der 340.000 kroner i overskud, og de blev fordelt til lokalområdets foreninger og institutioner”. 

SLUT OP OM DET LOKALE

Poul Henning har også været formand for Falling Forsamlingshus – har også været med til at sælge det

Poul Henning møder trofast op til generalforsamlingerne i vandværket og i varmeværket – og han er dér, når Ørting Hallen har generalforsamling.
”Jeg synes, det er vigtigt, vi bakker op om det lokale”, siger han. ”At vi som borgere skal slutte op om friskole, børnehaver og alt andet, vi har”.
Han har også blandet sig i kommunalpolitik –  var med til at stifte Odder Kommuneliste, og har i flere omgange været opstillet til byrådet – uden dog at komme ind.
”For mig handler det om, at hvis man vil have indflydelse, så må man være villig til at gøre en indsats”, siger han.
I dag er han med i Lokalrådets bestyrelse og er næstformand i Danske Seniorer Ørting Falling. Han er derfor med til at arrangere foreningens foredrag og bankospil. Han er også fast gæst i torsdagsklubben. I begge klubber handler det om at have et hyggeligt samvær – med foredrag, sang, kaffe, banko og kortspil.
Fritiden går med at passe huset og haven på Smedegade. Og så rejser han. Altid med bus. Han har været i de andre nordiske lande, i Tyskland, Frankrig og Schweitz – for blot at nævne nogle af de lande i Europa, han har besøgt.
Selv om man er en hjemmefødning, og det er Poul Henning, der hele livet har boet i vores område, kan man godt have lyst til også at se noget andet.