Stop den centralisering

”Vi ønsker ikke en centralisering, der fjerner det lokale tilhørsforhold og den fællesskabsfølelse hele valgproceduren med valgmøder, politiske debatter, det endelige valg og resultaterne på de enkelte valgsteder afstedkommer”.

Det skriver de 12 lokalråd i Odder kommune i et brev til borgmesteren, hvor de protesterer mod forvaltningens planer om at skære antallet af valgsteder ned fra 10 til 3 med. Reduktionen begrundes bl.a. med, at vælgerne er blevet mere mobile, og at det er svært at skaffe tilforordnede.

Lokalrådene siger NEJ til at reducere antallet af valgsteder til tre mod nu 10

At det skulle være svært at skaffe tilforordnede, er Lokalrådene uforstående overfor:

”Tendensen har været, at de enkelte politiske partier har søgt valgtilforordnede i egne rækker, en procedure man måske burde gøre op med, så Lokalrådene fremadrettet inddrages i hvervningen”.

De 12 lokalråd afviser også, at reduktionen kan ske med den begrundelse, at ”vælgerne er blevet mere mobile”.

I oplandet er mange afhængige af offentlig transport eller flextaxa, hvis de skal uden for lokalsamfundet. Lokalrådene frygter, at de vil undlade at stemme.
Godt halvdelen af alle vælgerne bor i Odders opland.
Byrådspolitikerne har ikke behandlet forvaltningens forslag. De har kun fået en orientering på et temamøde i begyndelsen af året.