To ud af fem ældre føler sig ensomme

Ægtefællen og vennerne er døde. Børn og børnebørn bor måske langt væk. Og følelsen af ensomhed sniger sig ind – det har den gjort på to ud af fem mennesker,  som er ældre end 65 år og bor alene.
Det viser tallene i et notat fra Kommunernes Landsforening. De viser også, at følelsen af ensomhed bliver forværret med alderen.

OTTE MILLIARDER KRONER
Og ensomheden har en pris. 125.000 gange i løbet af et år bliver læger opsøgt af gamle mennesker, der ikke fejler andet end at de har

Der er morgensang i kirken hver måned med efterfølgende fælles morgenmad i Sognehuset

brug for at snakke – og godt 10.000 indlæggelser skyldes følgevirkninger af ensomheden. Det kan også siges på en anden måde: Ensomheden blandt ældre koster samfundet 8 milliarder kroner om året. Men det er kun den økonomiske omkostning. Værre er det med de menneskelige omkostninger.
Også i vores lokalsamfund, hvor stort set alle kender alle, findes ensomheden.
Vi har aktiviteter, hvor ældre kan møde andre. Vi har Torsdagsklubben én gang om ugen og møde i Danske Seniorer en gang hver måned. En gang om måneden er der også morgensang i

Spisevenner mødes én gang om måneden

kirken, som bliver fulgt op med gratis fælles morgenmad i Sognehuset. Vi har også Spisevenner en gang om måneden.

HANK OP I DIN NABO
Men det kan være svært at komme alene. Det siger mange ældre i en stor undersøgelse om ”barrierer og muligheder for et socialt ældreliv”. Så kender du mennesker, der er meget alene, så hank op i dem og tag med første gang. Samme undersøgelse viser, at de taler ikke om deres ensomhed, for de ”vil ikke være til besvær”.
Ingen kan erstatte de nære, man mister. Men ved at være med i aktiviteterne for ældre, er der mulighed for at snakke med andre, drikke kaffe sammen og hygge sig. Og kontakten med andre kan være med til at dæmpe følelsen af ensomhed. Måske endda trække en ældre  med ind i nye sammenhænge.