Udvikling – ikke afvikling

Regionens forslag om besparelser i busdriften er ikke baseret på behovsanalyser. Men alene på at midler  kun kan findes ved at reducere og ikke ved at tænke i vækst.
Vi vil gerne, at regionen sammen med borgerne bliver en del af udviklingen og ikke kun en del af afviklingen af regionens yderste områder.
Sådan hedder det i det høringssvar som samtlige Lokalråd i Odder kommune og flere interesseorganisationer har sendt til region Midtjylland, der har planlagt en nedskæring i busdriften på 35 millioner kroner.
Det vil gå hårdt ud over Saxild og Hov. 
Kystruten, der går gennem Saksild, skal ifølge planen reduceres til en uddannelsesrute med dobbeltafgange om morgenen og om eftermiddagen.

Saksild har gjort et stort arbejde for at få flere beboere.

“I Saksild er der de sidste to år pågået et stort arbejde for øget tilflytning. Og dette med succes, hvorved flere familier, der har arbejde i bl.a. Aarhus, er flyttet til området under den forståelse, at der – om end i begrænset omfang – var mulighed for at anvende kollektiv trafik som transportform til og fra Aarhus”, hedder det i høringssvaret. “Besparelsesforslaget understøtter således på ingen måde øget brug af kollektiv trafik for borgere, der arbejder i de tilstødende kommuner”.
Denne målgruppe har ikke brug for en uddannelsesrute. Det har de beboere, der bor i sommerhusområdet hele året, heller ikke. De har brug for at bruge bussen, når de deltager i sociale eller kulturelle aktiviteter. 
“Billedet er det samme for rute 103, der med ændringsforslaget vil reduceres til trafik til og fra færgeafgangene til Samsø fremfor en reel transportmulighed for borgere, der bor i Hou men arbejder i Horsens, Skanderborg og Aarhus”, skriver Lokalråd og interesseorganisationer i høringssvaret til regionen.
Du kan læse hele høringssvaret her