Valg til seniorråd

23.august holder seniorrådet informationsmøde om dets arbejde og om det kommende valg til det nye råd. Mødet foregår på Ålykkecentret i Odder kl. 14 – 16.
Til valget kan alle, der er fyldt 60 år og har fast bopæl i Odder kommune, stemme. Man kan afgive sin stemme digitalt i perioden 09. – 31. Oktober. Der skal vælges 5 medlemmer og 5 suppleanter.

Mellem borgere og politikere
At kommunen skal have et seniorråd – eller et ældreråd, som det hedder i de fleste kommuner – er fastsat i ”Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”. Her står i paragraf 30: ”I hver kommune etableres mindst ét ældreråd….Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalpolitikerne om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre”.
Ældrerådet – eller Seniorrådet sagt på Odder’sk – kan altså kun rådgive.

Kan blande sig i alt
Det er et meget bredt område, de 5 medlemmer af rådet kan blande sig i – og rådgive om. I socialministeriets vejledning om ældreråd hedder det: ”Ældrerådet behøver ikke kun at beskæftige sig med spørgsmål, der angår borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, men kan beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur”.
Også Seniorklubben i Ørting-Falling har orienteringsmøde om valget. Det er 11. september kl. 13:30 i Sognehuset i Ørting. Vil du også gerne deltage i mødet i Odder, og har brug for transport, kan bestille kørsel via Maria Molver Larsen på e-mail
maria.molver.larsen@odder.dk eller tlf. 87803245.