Ørting og Falling skal ikke snydes

Børnene fra Gylling er klar til at komme til Ørting og Falling. Foto: Gyllingogomegn.dk

Det plejede at være børn fra Margrethelyst Friskole, der kom rundt klædt som fastelavnssoldater for med sang at indsamle penge til lejrskole-ophold.  Men det er slut nu. Eleverne på Gylling Skole synes ikke, at hverken Ørting eller Falling skal snydes. Derfor kommer et hold rundt i Ørting søndag d. 23. og et andet hold tager Falling. Så det er med at have mønter og måske lidt slik parat.
Børn fra de to landsbyer hører til i Gylling fra 0. til 6. klasse.

ØSTJYSK TRADITION
Traditionen med fastelavnssoldaterne er speciel for det østjyske område.I gammel tid var det de voksne karle på gårdene, som i samlet flok og med fanebæreren i spidsen red rundt i sognet fastelavnssøndag. Hver karl bar en uniform, der bestod af en hvid skjorte, blå skråhue og rød bandoler  (en skulderrem, der går skråt ned over brystet). Soldaterne var også bevæbnede – dog kun med våben lavet af træ.
Når de kom til en hus eller en gård, sang de en sang for beboerne og fik så lidt penge til brug for en fastelavnsfest. Men de blev også beværtet med både vådt og tørt. Var der mange steder at besøge, kunne det våde sætte sit præg på sidste del af turen.

Sangene var forskellige fra sogn til sogn. Du kan læse mere om traditionen her: https://oertingposten.dk/bajadsen-og-kongen-besoeger-dig-paa-soendag/