Lokalrådet holder generalforsamling – alle fastboende over 16 år kan deltage

Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne holder generalforsamling 2. september kl. 19. Det er i Falling Forsamlingshus.
Før dagsordenens punkter vil en repræsentant for Fonden Ørting fortælle, hvordan den tidligere Margrethelyst Friskole skal bruges efter 1. januar. (Planerne for skolen kan du læse om her og  her.)

Alle over 16 år, som er fastboende i Ørting-Falling Sogne, er medlemmer af Lokalrådet. Også selv om de hverken har udfyldt en blanket eller betalt kontingent, som ellers er det almindelige, når man bliver medlem af en forening. Områdets virksomheder og foreninger er også medlemmer og har stemmeret på generalforsamlingen.

LOKALRÅDETS OPGAVER
Selv om Lokalrådet har eksisteret siden oktober 2014, er mange stadig i tvivl om dets opgaver. Det fremgår af vedtægterne, som er lagt ind her.
Det er ikke så lidt, Lokalrådet skal tage sig af. Med ordene i vedtægterne:
Rådet skal ”vedligeholde og udvikle lokalområdet i et åbent samarbejde med de borgere som er tilknyttet Ørting-Falling Sogne”.
Desuden skal det ”samarbejde med kommunen omkring kommuneplan, lokalplaner, fritidstilbud, trafik og infrastruktur, erhvervs- og turismefremme og drøftelser af idéer og projekter af bred interesse for lokalområdet”.
Og endelig skal det ”Skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde borgerne imellem og borgerne og kommune indenfor lokalområdet” og ”formidle, organisere, planlægge og igangsætte møder og aktiviteter mellem borgere og kommune”.

KOMMUNENS PRINCIPPER

Lokalrådene bliver indbudt til dialogmøde en gang om året – med kaffe og kage og borgmestertale

Skal alle de ord trækkes helt sammen, så er Lokalrådet områdets kontakt til kommunen – altså til byrådspolitikere og forvaltning.

Også Odder kommune har formuleret hensigtserklæringer for samarbejdet med lokalrådene – eller som det hedder – overordnede principper for samarbejdet.
De minder en hel del om lokalrådets vedtægter og kan læses her. Det mest opsigtsvækkende er, at efter de mange ord, hedder det: ”Lokalrådene har den samme adgang til at kontakte kommunen som almindelige borgere har”.
Èn gang om året holder kommunen et såkaldt dialogmøde med repræsentanter for de 12 lokalråd. De har flere gange kritiseret, at dialogen er for dårlig – og har bedt om at få hurtigere svar fra rådhuset på deres henvendelser. Den kritik er beskrevet her.