Retten har endnu ikke berammet sagen mellem Åkær Gods og Odder kommune

Det var 16. april sidste år godsejer Johan Koed-Jørgensens daværende advokat stævnede Odder kommune med et krav om 39.140.000 kroner i erstatning, fordi kommunen – efter godsejerens mening – ikke har vedligeholdt Åkær Å. Derfor mener han, at 200 hektar marker så våde, at de reelt er ødelagte.

Åkær Å – et beskedent lille vandløb, der til nu har krævet et utal af kommunale timer – og også bliver genstand for retssag.

Men et år og fire måneder efter at stævningen blev afleveret, er sagen endnu ikke berammet ved retten.

Souschef i Teknik & Miljø, Bent H. Mortensen, skriver i en mail til Lokalposten 16. august: ”Jeg kan oplyse, at sagen er under forberedelse ved retten i Aarhus, og at den ikke er berammet til hovedforhandling på nuværende tidspunkt.”

Selv om sagen var forventet berammet i april, kan der altså gå en rum tid, før sagen er afgjort i første instans. Og begge parter kan bagefter anke afgørelsen. Det bliver derfor næppe ved de kommende budgetforhandlinger, der 

De 39.140.000 kroner er sammensat af to beløb: 38 millioner er det beløb, godsejeren mener, hans ejendoms handelsværdi er forringet med, fordi 200 hektar jord – efter hans mening – er forsumpet. De 1.140.000 kr er det tab af driftsindtægter, han mener at have haft i løbet af tre år.
Begge beløb bestrides – ikke overraskende – af Odder kommune. 

Her kan du læse artikler om sagen:

Historien om en helhedsplan 
Godsejeren har ikke dokumenteret tab

Godsejerens advokat: Stævningen bør ikke udleveres
Godsejeren fik kun delvist medhold