Aktuelt

Sund Fysik åbner igen mandag

Fra i mor­gen er det igen muligt at bestil­le tid hos fysio- og zone­te­ra­pe­u­ter­ne hos Sund Fysik. Men alt er ikke helt, som det ple­jer i klinikken,

Så er ten­nis­ba­nen klar

Så er ten­nis­ba­nen ved Ørting Hal­len klar. ØFUG-med­lem­­mer har brugt en lør­dag fuld af sol til at få arbej­det gjort. Her er det muligt at dyrke

Sog­ne­hu­set bli­ver byg­get om

For Tors­dags­klub­ben, Dan­ske Seni­o­rer, FDF’erne og andre for­e­nin­ger, sker ingen ændrin­ger. De kan sta­dig bru­ge Sog­ne­hu­set, som de ple­jer, når ombyg­nin­gen er fær­dig 1. juli.

Cor­o­na koster ØFUG 215.000 kr

Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen bety­der et tab på mini­mum 215.000 kr for ØFUG. For byfe­sten, hvor for­e­nin­gen har del af tel­tet Sydens Per­le, af Kræm­mer­mar­ke­det og af Musik

Fæl­les påske­mid­dag – hver for sig

Til erstat­ning for den sæd­van­li­ge fæl­les påske­mid­dag i Sog­ne­hu­set, der er aflyst p.g.a. cor­o­­na-situ­a­tio­­nen, får bebo­er­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets seks sog­ne nu mulig­hed for alli­ge­vel at spi­se sammen

Lop­pe­mar­ked med bøger og legetøj

Lop­pe­mar­ke­der­ne 19. april i Hal­len og i aula­en  på den tid­li­ge­re Frisko­le er aflyst på grund af Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Men Fon­den Ørting hol­der i dag og alle hver­da­ge i næste

Cor­o­na aflysninger

Arran­ge­men­ter i vores områ­de bli­ver aflyst for at und­gå spred­ning af virus. Ikke mindst af hen­syn til men­ne­sker, der er i risi­ko­grup­per­ne: Ældre, kro­nisk syge og personer