Aktuelt

Sid­ste dag som ejer af Æsken

Søn­dag er sid­ste dag Inge Kjær Niel­sen pak­ker kun­der­nes køb af kunst­hånd­værk eller hån­d­ar­bej­de ind i fint papir ved disken i Æsken på Alrø. Næste sommer

Sen­som­mer-Jazz langt ude på landet

Aldrig så snart er sto­le og bor­de fjer­net fra gårds­plad­sen og den sid­ste opvask kla­ret efter ”Som­mer­re­stau­rant Sted­bun­den”, før næste akti­vi­tet på Brand­by­ge­gård er under

Ver­den er i far­ver nu

I dag for­lod vi for anden gang Skej­by Hospi­tal med tårer­ne løben­de. Men den­ne gang på grund af glæ­de. For alle can­­cer-cel­­ler­­ne er væk fra

Ørting Hal­len fører stadig

Ørting Hal­len er sta­dig den hal i Odder kom­mu­ne, der har den høje­ste udlej­nings­pro­cent. Og udlej­nin­gen har gene­relt været sti­gen­de – både i dag­ti­mer­ne og i wee­ken­der­ne. Det

Kone­bu­tik i Ålstrup

Fra 5. juli har ”koner­ne i Ålstrup” igen som­mer­bu­tik hver søn­dag fra kl. 14 til kl. 17. Her sæl­ger de hon­ning, mar­me­la­de, strik­ke­de sok­ker, tasker, malerier