Kategori: Aktuelt

To helt nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting

Sid­ste dag som ejer af Æsken

Søn­dag er sid­ste dag Inge Kjær Niel­sen pak­ker kun­der­nes køb af kunst­hånd­værk eller hån­d­ar­bej­de ind i fint papir ved disken i Æsken på Alrø. Næste sommer

Sen­som­mer-Jazz langt ude på landet

Aldrig så snart er sto­le og bor­de fjer­net fra gårds­plad­sen og den sid­ste opvask kla­ret efter ”Som­mer­re­stau­rant Sted­bun­den”, før næste akti­vi­tet på Brand­by­ge­gård er under