Kategori: Aktuelt

Cor­o­na koster ØFUG 215.000 kr

Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen bety­der et tab på mini­mum 215.000 kr for ØFUG. For byfe­sten, hvor for­e­nin­gen har del af tel­tet Sydens Per­le, af Kræm­mer­mar­ke­det og af Musik

Fæl­les påske­mid­dag – hver for sig

Til erstat­ning for den sæd­van­li­ge fæl­les påske­mid­dag i Sog­ne­hu­set, der er aflyst p.g.a. cor­o­­na-situ­a­tio­­nen, får bebo­er­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets seks sog­ne nu mulig­hed for alli­ge­vel at spi­se sammen

Lop­pe­mar­ked med bøger og legetøj

Lop­pe­mar­ke­der­ne 19. april i Hal­len og i aula­en  på den tid­li­ge­re Frisko­le er aflyst på grund af Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Men Fon­den Ørting hol­der i dag og alle hver­da­ge i næste

Cor­o­na aflysninger

Arran­ge­men­ter i vores områ­de bli­ver aflyst for at und­gå spred­ning af virus. Ikke mindst af hen­syn til men­ne­sker, der er i risi­ko­grup­per­ne: Ældre, kro­nisk syge og personer

Ørting og Fal­ling skal ikke snydes

Det ple­je­de at være børn fra Mar­gret­he­lyst Frisko­le, der kom rundt klædt som fastelavns­sol­da­ter for med sang at ind­sam­le pen­ge til lej­rsko­­le-ophold.  Men det er

Hæng på – lidt endnu

Det vil vare nog­le uger, før Lokal­po­sten igen bli­ver opda­te­ret regel­mæs­sigt. Vi er end­nu ikke i mål med hel­bre­del­se af Bar­ba­ra’s kræft­syg­dom. Den er under kontrol,