Kategori: Mennesker fra vores område

Man ved aldrig, hvad man ser

Mit kame­ra er det bed­ste, jeg nogen­sin­de har købt. 72-åri­­ge Gud­run Tir­sek fra Ørting fik en ny hob­by, da hun gik på efter­løn. Hun foto­gra­fe­rer.

Jeg skal ikke mis­sio­ne­re

Vibe­ke Døs­sing Rude­beck kom­mer ikke fra et spe­ci­elt kri­stent hjem. For­æl­dre­ne var som folk i Dan­mark er flest – kom i kir­ken jule­af­ten, til dåb, bryl­lup og

En slags portræt

”Du må sgu da for­tæl­le, hvem du er, Han­sen. Og du må for­tæl­le, hvor­for du har star­tet Lokal­po­sten. Du kan da ikke bare lade den

Det er godt at være i butik­ken

Hun slår dine køb hos køb­man­den ind på kas­se­ap­pa­ra­tet. Hun put­ter dit mor­gen­brød i poser, laver dig en chi­li-hot­­dog eller fin­der en sandwich, giver dig dine

Mine børn ken­der ikke fred

33-åri­­ge Radwan Alb­dul­lah ven­ter. Og det har han gjort i måne­der. Han kryd­ser fin­gre for at hans kone og de fire børn kom­mer ud af Syri­en

En ame­ri­ka­ner i Ørting

Hun kom­mer fra byen Toledo i OHIO. En by på stør­rel­se med Århus, hvor der som hoved­re­gel er enten en fast­­food-restau­rant eller en kir­ke på hvert

Jeg flyt­ter aldrig

Hver uge kan du i Lokal­po­sten læse et lil­le portræt af et men­ne­ske, der bor i vores områ­de. I den­ne uge kan du læse om Dort­he Bent fra