Vores historie

Find dit (gam­le) hus

Det er vores hus på Gyl­ling­vej foto­gra­fe­ret i 1957. Det var den­gang, der var køk­ken­ha­ve helt til vej­kan­ten. Og den­gang det sto­re val­nød­de­træ på den forreste

De grøn­ne plan­ters landsby

Engang lå de sto­re glas- og plast­hu­se i hele vores områ­de som over­di­men­sio­ne­re­de boli­ger for små grøn­ne plan­ter. Og på jor­den ved siden af dem –

Han skul­le på landevejen

Han valg­te selv sit grav­sted på Ørting Kir­ke­gård. Her vil­le han lig­ge – for så kun­ne han hol­de øje med Bils­bæ­kvej, med Kir­ke­bak­ken og med